Kreatywnie i aktywnie na lekcji matematyki – scenariusz zajęć

Kreatywnie i aktywnie na lekcji matematyki – scenariusz zajęć

Cel zajęć:

 • Rozwijanie kreatywności.
 • Ćwiczenie myślenia kombinatorycznego (jednego z typów myślenia kreatywnego polegającego na tworzeniu czegoś nowego z już istniejących/znanych elementów).
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia tekstu o charakterze matematycznym.
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

Metody i formy organizacyjne:

 • burza mózgów
 • karuzela pomysłów
 • praca w grupie
 • plakat – galeria pomysłów

Przebieg zajęć:

1. Podział klasy na grupy i tworzenie nazw grup

Ćwiczenie 1. „MatNazywanie”

Załącznik:

 • Dla każdej grupy tabliczka (kartka A4 złożona na pół z miejscem na wpisanie nazwy) (Załącznik 1.)

Przebieg ćwiczenia:

 1. Metodą burzy mózgów członkowie grupy wymyślają nazwę swojej grupy. Nazwa ma składać się z pojęcia matematycznego lub zwrotu związanego z matematyką oraz określenia wskazującego na wspólną (pozytywną!) cechę uczestników tej grupy.
  Np.: Wesołe cyferki, Nieobliczalne działania, Fascynujące ułamki, Potężne potęgi.
 2. Wymyśloną nazwę grupy zapisują na swoich tabliczkach.

2. Ćwiczenie 2. „Zadaniowa wycinanka wyrazowa”

Załącznik:

Dla każdej grupy:

 • wycinek z gazety (np. dotyczący roku matematyki, tak by „przemycić” informację). Ewentualnie dodatkowo ten sam tekst powiększony i pocięty na wyrazy (wówczas uczniowie robią wyklejankę).
 • karta zadania i jego rozwiązania.

Polecenie:

 • Ułóżcie tekst zadania matematycznego. W tekście zadania mają pojawić się wyrazy z artykułu oraz co najwyżej 5 dodatkowych wyrazów. (Uwaga! Jeśli wyraz w tekście pojawia się tylko raz, to w treści zadania może być użyty co najwyżej raz.)
  Rozwiązaniem zadania ma być liczba naturalna.
 • Treść zadania i jego rozwiązanie zapiszcie na kartce A4.

Przebieg ćwiczenia:

 1. Ułożenie zadania. Zapisanie zadania i jego rozwiązania na kartce A4. (5 minut)
 2. Przekazanie karty zadań sąsiedniej grupie (grupa pierwsza drugiej, druga trzeciej, itd.)
 3. Rozwiązanie zadania przez sąsiednie grupy i sprawdzenie zgodności zadania z poleceniem i poprawności rozwiązania. Przydzielenie punktów wg schematu:
  – 1 p. zgodność z poleceniem – wyrazy z tekstu i tylko co najwyżej 5 dodatkowych
  – 1 p. zgodność z poleceniem – rozwiązaniem jest liczba naturalna
  – 1 p. poprawność rozwiązania zadania
 4. „Powrót zadań do grupy”. Zapisanie na tabliczkach otrzymanej liczby punktów. Jeśli zadanie było źle rozwiązanie, jego rozwiązanie lub modyfikacja i rozwiązanie staje się zadaniem domowym uczniów.
 5. Zapisane na kartkach zadania (te które były poprawne) są czytane na forum klasy i przyklejane na dużą kartkę papieru – powstaje plakat.

3. Ćwiczenie 3. „Zadaniowa czkawka pierwszoliterowa”

Załącznik:

 • Litery (spółgłoski) do wylosowania (zapisane np. na patykach, nakrętkach, karteczkach).
 • Dla każdej grupy karta zadania.

Polecenie:

 • Ułóżcie zadanie matematyczne, którego tekst będzie miał maksymalnie 30 wyrazów i jak najwięcej wyrazów będzie się rozpoczynać od wylosowanej litery (jednakowej dla wszystkich grup). Rozwiązanie zaproponowanego zadania ma rozpoczynać się od zapisania wyrażenia 2 x 7 + 15.
 • Treść zadania zapiszcie na kartce A4.

Przebieg ćwiczenia:

 1. Wylosowanie litery.
 2. Ułożenie zadania. Zapisanie zadania na kartce A4. (5 minut)
 3. Przekazanie zadań sąsiedniej grupie (grupa pierwsza drugiej, druga trzeciej, itd.)
 4. Rozwiązanie zadania przez sąsiednie grupy i sprawdzenie zgodności zadania z poleceniem. Przydzielenie punktów wg schematu:
  – 1 p. zgodność z poleceniem – maksymalnie 30 wyrazów
  – 1 p. zgodność z poleceniem – warunki zadania zgodne z wyrażeniem
  n x 1 p. – za n wyrazów na zadaną literę
 5. „Powrót zadań do grupy”. Zapisanie na tabliczkach otrzymanej liczby punktów. Jeśli zadanie było źle rozwiązanie, jego rozwiązanie lub modyfikacja i rozwiązanie staje się zadaniem domowym uczniów tej grupy.
 6. Zapisane na kartkach zadania (te które były poprawne) są czytane na forum klasy i przyklejane na dużą kartkę papieru – powstaje plakat.

4. Ćwiczenie 4. „Zadaniowe puzzle przypadkowe”

Załącznik:

Dla każdej grupy

 • karta zadania z narysowanymi siedmioma puzzlami. Na kartce jest zapisana nazwa grypy.
 • karta rozwiązań – czysta kartka na rozwiązania zadań innych grup. Podzielona na tyle ile jest grup.

Polecenie:

 • Wylosujcie trzy obrazki i oraz cztery cyfry. Na puzzlach narysujcie obrazki oraz zapiszcie wylosowane cyfry. Ułóżcie zadanie, którego treść będzie związana z tym co na obrazkach i będzie zawierała wylosowane cyfry (tylko te cyfry!).
 • Treść zadania zapiszcie na karcie zadania, a rozwiązanie na swojej karcie rozwiązań.

Przebieg ćwiczenia:

 1. Wylosowanie elementów – „puzzli” do zadań. Zapisanie ich na puzzlach narysowanych na karcie zadania.
 2. Ułożenie zadania przez każdą grupę i zapisanie go na karcie zadania.
 3. Przekazanie kart zadań sąsiedniej grupie (grupa pierwsza drugiej, druga trzeciej, itd.)
 4. Rozwiązanie otrzymanego zadania i zapisanie rozwiązania na karcie rozwiązań. Czas 3 minuty.
 5. Przekazanie zadań sąsiedniej grupie itd. aż każda z grup rozwiąże wszystkie zadania innych grup.
 6. Prezentacja zadań i sprawdzenie rozwiązań. Kolejno każda z grup czyta swoje zadanie, a pozostałe podają swoje rozwiązania. Za poprawne rozwiązanie grupa otrzymuje 1 punkt.

5. Podsumowanie

 1. Zliczenie punktów.
 2. Przydzielenie tytułów:
  – Kreatywnych matematycznie
  – Orłów zadaniotwórczych
  – Kreatorów matematycznych potyczek

najnowsze posty z kategorii:

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

według Kategorii

oMatmo! w social mediach